Cel: wsparcie sprzedaży przed sezonem

Branża: e-commerce, turystyka

Okres: marzec–maj 2017

Zakres: AdWords

Wstępne założenia analizy

Przeprowadzenie kampanii AdWords zleciła nam lokalna mikro firma z branży turystycznej. Reklama miała wesprzeć sprzedać w ciężkim dla nich okresie przedsezonowym. Zadanie o tyle trudne, że w okresie prowadzonych działań (od 1 marca do końca maja 2017 roku) widoczny był bardzo mały popyt na letnie akcesoria, które sprzedaje Klient. Zwykle zajmujemy się obsługą dużych e-commerce, które wymagają nieco innych technik i metod, mając do dyspozycji większy budżet. Wyzwanie jednak podjęliśmy, a jego efekty prezentujemy poniżej.

Przygotowanie kampanii AdWords

Wiemy, że kluczem do skutecznej kampanii Adwords jest jej odpowiednie przygotowanie. Dlatego naszą współpracę z opisywanym Klientem rozpoczęliśmy od stworzenia optymalnej struktury dla prowadzonych działań. Konto reklamowe podzieliliśmy zatem na poszczególne kampanie, które odpowiadały grupom asortymentu w promowanym e-sklepie. Do każdej z tych grup dobraliśmy odpowiednie frazy kluczowe oraz stworzyliśmy do nich teksty reklamowe.

Ponadto uruchomiliśmy kampanie: remarketingową oraz z reklamami dynamicznymi w wyszukiwarce, które miały na celu generowanie ruchu po niszowych frazach, jakie wpisują w Google potencjalni klienci reklamowanego e-commerce.

Analiza kosztów reklamy i przychodów w e-commerce

Trzymiesięczny budżet, który w sumie wynosił 3 701,46 zł został przekuty na przychody wynoszące 10 262,95 zł. Oznacza to, że każda złotówka zainwestowana w kampanię AdWords przyniosła ponad 2,78 zł przychodu uzyskanego bezpośrednio z przejścia z reklam. Liczba ta nie uwzględnia osób, które zainteresowały się reklamą i w nią kliknęły, a dopiero w późniejszym okresie dokonały zakupu wchodząc na stronę chociażby poprzez zapisaną w przeglądarce zakładkę.

wyniki kampanii adwords

Zrzut ekranu: widok z Google Analytics

Wpływ kampanii na całościowe wyniki e-commerce

Z tego też względu warto zwrócić uwagę również na liczbę oraz wartość konwersji, które były przez AdWords wspomagane. Konwersja wspomagana oznacza transakcję/cel zrealizowany przez osobę, która kliknęła wcześniej (w okresie ostatnich 30 dni) w reklamę w wyszukiwarce, a następnie dokonała zakupu wchodząc na stronę z innego źródła niż AdWords. Konwersje te nie są wliczane do ogólnego wyniku kampanii AdWords, gdyż to nie ona była bezpośrednią przyczyną zakupów.

W przypadku tej kampanii wartość konwersji wspomaganych wyniosła 27 063,61 zł. Natomiast osoby, których ścieżka zakupowa została zapoczątkowana przez AdWords dokonały zakupów na łączną kwotę 4 868,49 zł. Chodzi o tych kupujących, którzy swój pierwszy kontakt z ofertą mieli poprzez reklamę AdWords, lecz zakupu dokonały w późniejszym okresie, korzystając z innych form przejścia na stronę naszego Klienta. Jeśli nie weźmiemy tego pod uwagę, efekty kampanii AdWords mogą zostać mocno niedoszacowane, a co za tym idzie – niedocenione.

konwersje wspomagane

Zrzut ekranu: widok z Google Analytics

Podsumowanie

Często spotykamy się z twierdzeniem, że kampanie AdWords mogą przynieść zadowalające efekty jedynie przy wykorzystaniu dużego budżetu. Nasze doświadczenie wskazuje na zupełnie odmienne wnioski. AdWords wcale nie jest zarezerwowany jedynie dla dużych sklepów internetowych. Mały e-commerce, tak samo jak i niewielkie przedsiębiorstwo z powodzeniem mogą promować swoje produkty bądź usługi za pomocą tego kanału. Oczywiście sporo zależy od odpowiedniej optymalizacji oraz dobrze dobranej struktury kampanii. Jednak AdWords nawet przy małym budżecie może być jak najbardziej rentowny. O czym niech świadczy powyższy opis przypadku.

Autor: Marlena Kuzdra (Marketing Analyst)

Skontaktuj się z nami

 +48 71 757 50 56
 biuro@rocketmedia.pl


tak , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych [ czytaj więcej ]

tak , wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych [ czytaj więcej ]

tak , wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych [ czytaj więcej ]