Co powinien zawierać audyt SEO?

Przeczytasz w około: 3 minuty

Spis treści:

Z kolei sporo problemów można napotkać tworząc stosowną dokumentację dla klienta, wymienienie błędów optymalizacyjnych i propozycje ich rozwiązania. Istotne jest szybkie wprowadzenie klienta w świat SEO, odpowiedni układ (wygląd) dokumentu i przejrzysty opis danego problemu.

Zawartość Raportu

 • Profesjonalnie stworzony raport optymalizacyjny powinien składać się z kilku elementów: (bo, okładka czy spis treści nie jest działem).
 • Okładka – proponuję nazwę dokumentu np. “Audyt SEO”, “Raport optymalizacyjny” …itp wraz z adresem witryny, której dotyczy.
 • Spis Treści – wiele osób zapomina jak przydatny jest całościowy obraz stworzonego raportu. Pozwala klientowi szybko zorientować się jaka jest struktura dokumentu oraz tematyczność poszczególnych działów.
 • Wstęp – czyli krótka informacja: co to jest optymalizacja?, po co jest robiona?, dlaczego jest taka ważna? Na koniec można zachęcić do lektury oraz koniecznie podpisać się i zostawić swoje dane kontaktowe.
 • Metryki witryny – spis najważniejszych metryk, mówiących o jakości domeny np. PR. wiek domeny, ilość i jakość BL .. itp.
 • Opis witryny – tutaj z kolei warto umieścić kilka zdań o witrynie: słabe i mocne strony oraz ocena błędów znalezionych na stronie (można zawrzeć informację czy są to błędy wymagające “mocnej” ingerencji w kod strony lub wręcz odwrotnie).
 • Właściwa cześć raportu – czyli krótki opis każdego znalezionego błędu, podanie wzoru jak powinno być poprawnie oraz zaproponowanie rozwiązania. Zalecam utworzenie kilku działów w raporcie np: dział: Optymalizacja zawartości, który przykładowo będzie zawierał sekcję: znaczniki tytułów, znaczki meta, nagłówek, unikalna treść.. itd. Warto też posiłkować się zrzutami ekranu np. poprawnie zastosowane znaczniki meta a aktualna sytuacja w analizowanej witrynie.
 • Wnioski i Podsumowanie – element końcowy, który ma bardzo istotne znacznie. Nie każdy klient ma czas na przeczytanie całego raportu, zwłaszcza gdy niektóre z nich mogą przekraczać 30 stron. Stąd też warto w każdym raporcie umieścić podsumowanie całej optymalizacji wraz z wypisaniem np. 6-8 (w zależności od rozmiaru witryny i znalezionych rażących błędów) najważniejszych problemów z jakimi boryka się dana witryna. Dodatkowo można załączyć tabelę obrazująca stopień optymalizacji i braki.

Na końcu oczywiście zamieszczamy dopisek, że w przypadku pytań zostajemy do dyspozycji.

Przykładowe działy raportu optymalizacyjnego

 • optymalizacja zawartości – czyli wszystko co dotyczy treści
 • struktura witryny – architektura
 • struktura adresów URL – zachowanie hierarchia
 • kanoniczność
 • mapa witryny
 • strona błędu 404
 • wersje językowe witryny
 • szybkość witryny
 • dodatkowo można załączyć dział social media czyli obecność strony na popularnych portalach społecznościowych.
ROCKET MEDIA

Rocket Media Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław

KRS: 0000490521
NIP: 8943050211